Deocamdată pagina este ÎNCHISĂ!
Vă rugăm încercați mai târziu.

Prezentarea dreptului de a renunţa

 Prezentarea dreptului la renunţare

Dreptul la renunţare

În conformitate cu reglementările Ordinului Guvernamental nr. 45/2014 (II.26.) care reglementează contractele încheiate între consumatori şi întreprinderi, Utilizatorul are dreptul de a renunţa la contract, fără motivare, în termen de 14 zile de la recepţia produselor, şi poate returna produsele comandate.

În cazul exercitării dreptului la renunţare, pe lângă costurile de returnare ale produsului, Utilizatorul nu va suporta alte costuri, însă Furnizorul poate pretinde compensarea pagubelor materiale cauzate ca urmare a utilizării neconforme cu destinaţia. În conformitate cu reglementările de mai sus, după primirea produselor returnate. Nu avem posibilitatea să preluăm produsele folosite.

Furnizorul va returna cumpărătorului imediat, respectiv în cel mult 14 zile, contravaloarea produselor împreună cu costurile de livrare achitate cu ocazia cumpărării, în condiţiile în care Utilizatorul a returnat la adresa Furnizorului produsul în acest interval de timp.

Pentru descărcarea şi vizualizarea Condiţiilor Contractuale Generale în variantă printabilă faceţi click aici:

Condiţiilor Contractuale Generale

Paşii exercitării dreptului la renunţare

Dispoziţiile acestui punct se aplică exclusiv persoanelor fizice, care nu acţionează în interesul profesiei sau activităţilor comerciale desfăşurate, care cumpără, comandă, primeşte, foloseşte bunuri, respectiv este destinatarul comunicărilor comerciale, al ofertei (în continuare Consumator).

Consumatorul poate renunţa la contract în termen de 14 zile de la primirea produsului, în cazul mai multor produse, de la recepţia ultimului produs, de către Consumator sau o altă persoană indicată de acesta din urmă, care nu coincide cu curierul.

Consumatorul îşi poate exercita dreptul la renunţare şi în perioada cuprinsă între data comenzii şi data recepţiei produsului.

Dacă Consumatorul doreşte să îşi exercite dreptul la renunţare, are obligaţia de a transmite Furnizorului declaraţia prin care îşi exprimă intenţia de renunţare (prin poştă, fax sau pe cale electronică) la datele de contact indicate la punctul 2 din prezenta CCG. În acest sens Consumatorul poate folosi modelul declaraţiei de renunţare anexat scrisorii de confirmare a comenzii sau poate anexa factura primită odată cu produsul (neavând caracter obligatoriu). Consumatorul îşi exercită în termenul legal dreptul la renunţare, dacă înaintea expirării termenului indicat mai sus transmite Furnizorului declaraţia de renunţare.

Consumatorul are obligaţia să dovedească faptul că şi-a exercitat dreptul la renunţare conform dispoziţiilor de la punctul 8.

În orice caz, Furnizorul va confirma imediat prin e-mail primirea declaraţiei de renunţare a Consumatorului.

În cazul renunţării în scris, renunţarea va fi considerată ca exercitată la termen dacă Consumatorul transmite Furnizorului declaraţia sa în acest sens în termen de 14 zile calendaristice (chiar şi în a 14.-a zi calendaristică).

Pentru a calcula respectarea termenului, Furnizorul va lua în considerare data trimiterii prin poştă, respectiv în cazul faxului sau comunicării electronice, data trimiterii faxului sau e-mailului. Consumatorul va trimite declaraţia cu poşta prin scrisoare recomandată pentru a putea dovedi data trimiterii.

În cazul exercitării dreptului la renunţare, Consumatorul are obligaţia de a returna Furnizorului produsul comandat, fără întârziere nemotivată, la adresa acestuia din urmă indicată la punctul 2., dar cel târziu în termen de 14 zile de la data transmiterii declaraţiei de renunţare. Termenul se consideră ca fiind respectat dacă Consumatorul trimite (pune pe poştă sau înmânează curierului la care a apelat) produsul înaintea expirării termenului de 14 zile.

Costurile de transport aferente returnării produsului la adresa Furnizorului vor fi suportate de către Consumator. Furnizorul nu va prelua coletele trimise cu plata prin ramburs. Pe lângă costurile de transport aferente returnării, Consumatorul nu va suporta nici un alt cost legat de renunţarea sa. Însă, Furnizorul poate pretinde compensarea pagubelor materiale cauzate ca urmare a utilizării neconforme cu destinaţia. Nu avem posibilitatea să preluăm produsele folosite! Dacă Consumatorul renunţă la contract, Furnizorul va returna acestuia fără întârziere toate costurile suportate de către Consumator (inclusiv costurile de livrare), dar cel mult în termen de 14 zile de la primirea declaraţiei de renunţare a Consumatorului, cu excepţia costurilor suplimentare datorate de alegerea făcută de Consumator, de a i se livra produsul prin alte mijloace decât cele oferite de către Furnizor – modalitatea de livrare obişnuită, cea mai ieftină. Furnizorul are dreptul de a amâna returnarea banilor până la primirea produsului returnat, sau până când Consumatorul nu dovedeşte în mod credibil returnarea produsului: Furnizorul va lua în considerare cronologic prima dată dintre cele două date indicate.

Cu ocazia returnării banilor Furnizorul va apela la modalitatea de plată folosită cu ocazia comenzii iniţiale, cu excepţia cazului în care Consumatorul îşi exprimă acordul la folosirea unei alte modalităţi de plată. În urma folosirii unei modalităţi diferite de plată, Consumatorul nu va suporta nici o cheltuială în plus.

Consumatorul poate fi tras la răspundere pentru deprecierea produsului numai în cazul în care aceasta s-a produs ca urmare a utilizării produsului într-o măsură mai mare decât cea necesară pentru cunoaşterea caracterului, proprietăţilor şi funcţionării produsului.

Care sunt cazurile în care Consumatorului nu îi revine dreptul la renunţare

În cazul contractelor care au ca obiect prestarea unor servicii, în urma prestării integrale a serviciului contractat, dacă Prestatorul a început prestarea serviciilor în urma acordului expres al Consumatorului, iar acesta din urmă a luat la cunoştinţă faptul că, în urma prestării integrale a serviciului îşi pierde dreptul la renunţare.

În cazul unor produse sau servicii a căror preţ sau tarif fluctuează în funcţie de piaţa financiară şi în perioada de renunţare de 14 zile şi nu poate fi influenţat de către Prestator.

În cazul produselor cu ambalaj închis, care din motive de sănătate sau igienă nu pot fi returnate în urma deschiderii ambalajului.

Creare magazin online
Paylike